Een plezierige ontdekking!

De Zandstuve

De Zandstuve is een 138 hectare groot bosgebied van Landschap Overijssel tussen Den Ham en Vroomshoop in de provincie Overijssel in Nederland.

Tot eind 19e eeuw bestond het enigszins geaccidenteerde gebied uit woeste grond. Veen en zand, spaarzaam met heide begroeid. Nadat er minder geplagd en gegraasd werd vond er spontaan bosvorming plaats. Grove den, eik en berk verdrongen steeds meer de heide en de zandverstuiving. Vanaf 1910 kreeg de Zandstuve de bestemming van productiebos, daartoe werd fijnspar, Oostenrijkse den, lariks en douglasspar aangeplant. Inmiddels is dit wat saaie naaldbos op een aantal plaatsen na houtkap op natuurlijke wijze vervangen door een meer gevarieerd loofbos met veel jonge eiken.

Voor roofvogels (buizerd, sperwer, ransuil, havik en torenvalk) is dit een ideaal bos vanwege het omliggende landbouwgebied waar ze een rijke jachtgrond vinden. Ook voor zangvogels is het inmiddels een aantrekkelijk leefgebied geworden. In voor- en najaar is het een belangrijk foerageer- en rustgebied voor trekvogels.

De Zandstuve is een prima gebied voor reeën. Marterachtigen als hermelijn, marter en bunzing komen hier ook voor. De das is nog niet gesignaleerd, maar het zou een geschikt leefgebied voor hem zijn.

Wandelen
Het gebied is ontsloten door vele zandpaden. Er zijn twee wandelroutes uitgezet: De gele route (duur ca. 1 uur en 15 minuten) die begint bij het zwembad ‘De Zandstuve’  en bij de gemeentelijke kwekerij. De blauwe route (duur ca. 1 uur en 15 minuten) begint bij de camping ‘De Zandstuve’. Gidsjes over de routes zijn verkrijgbaar bij kantoor Het Overijssels Landschap en bij het Twenterand Tourist Info kantoor Den Ham.

Openingstijden
Vrije toegang op wegen en paden van zonsopgang tot zonsondergang

Contact
Tussen Den Ham en Vroomshoop
E. info@puurtwenterand.nl

 

Ga naar de website