Een plezierige ontdekking!

Mageleresch

Magele is een oude buurtschap bij Den Ham. Bij het buurtschap ligt de Mageleresch, een karakteristieke hoog gelegen akker, waar nog authentieke zandpaden doorheen lopen. Boven op de es ligt de Joodse begraafplaats. Hier zijn geen grafstenen meer aanwezig. De begraafplaats werd gesticht in 1840. De begraafplaats wordt gemarkeerd door een steen met de tekst Joodse Begraafplaats, gevolgd door de letters תנצבה, (TNTBH) hetgeen staat voor Tijeh Nisjmato Tseroera Bitsoer Hachajim (zijn/ haar ziel gebundeld in de bundel [der zielen] des levens).

De Mageleresch is prachtig omschreven in het volgende gedicht
Tussen het wiegende koren,
wijkende muren van mais,
trof mij een akker der doden;
kleine begraafplaats van joden.
Driehoek van rusten in pais
en vree. De stilte kon ik horen
rond deze driesprong van wegen.
Bomen beschermend erboven,
eronder een bed van klimop.
Oeroude tekens erop.
Huis des levens, poort van geloven.
Ik en de steen, wij beiden zwegen.