Een plezierige ontdekking!

Hammerflier

Waterwingebied, dat ingericht is door waterleidingmaatschappij Overijssel (WMO) als natuurgebied. Het Hammerflier kenmerkt zich door grote openheid en is daarom interessant voor weidevogels. Het WMO creeert variatie in drogere en natte omstandigheden.