Een plezierige ontdekking!

Beneden Regge

Het waterschap Regge en Dinkel werkt aan het herstel van de Regge. Ruim 10 jaar is het waterschap al bezig deze rivier zoveel mogelijk in de oorspronkelijke vorm terug te brengen en klimaatbestendig te maken.

De Regge is de belangrijkste rivier in het westelijke deel van Twente en bestaat uit de Boven Regge, de Midden Regge en de Beneden Regge. De Beneden Regge sluit ter hoogte van stuw Hankate aan op de Midden Regge en mondt uit in de Vecht. In 2012 is in dit gebied het Reggeherstelproject Klimaatbuffer met de deelprojecten Nieuwe brug en Archemermaten uitgevoerd.

In het gebied Archem-Eerderhooilanden wordt de Regge omgevormd tot een meanderende rivier. Dat betekent dat bij extreem hoog water de Regge kan overstromen tot aan de natuurlijke hoogwaterkering. Het hele Reggedal fungeert dan als waterberging. Een belangrijke verandering is dat de voornamelijk agrarische gronden zoveel mogelijk worden omgezet naar natuurlijk en extensief beheerd grasland.

Landgoed Archem, Natuurmonumenten en het waterschap slaan in dit gebied de handen ineen om water- en natuurdoelen te realiseren.